14/04/2024 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi vọng Quán Oa cố cung
迴望館娃故宮

Tác giả: Lý Thân - 李紳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2008 09:57

 

Nguyên tác

江雲斷續草綿連,
雲隔秋波樹覆煙。
飄雪荻花鋪漲渚,
變霜楓葉捲平田。
雀愁化水喧斜日,
鴻怨驚風叫暮天。
因問館娃何所恨,
破吳紅臉尚開蓮。

Phiên âm

Giang vân đoạn tục thảo miên liên,
Vân cách thu ba, thụ phú yên.
Phiêu tuyết địch hoa phô trướng chử,
Biến sương phong diệp quyển bình điền.
Tước sầu hoá thuỷ huyên tà nhật,
Hồng oán kinh phong khiếu mộ thiên.
Nhân vấn Quán Oa hà sở hận,
Phá Ngô hồng kiểm thượng khai liên.

Dịch nghĩa

Trên sông mây đứt khúc, cỏ liên tiếp,
Mây xa cách sóng thu, sương khói phủ cây.
Tuyết rơi phơi phơí, hoa lau nơi bến nước lên cao,
Sương thay dạng, lá phong cuốn theo gió trong ruộng.
Chim sẻ buồn dòng nước biến chuyển kêu rộn trong nắng xế,
Chim hồng ngán gió lớn kêu lớn trong trời chiều.
Nhân hỏi cung Quán Oa vì sao mang hận,
Diệt Ngô đã xong mà sao còn nở những hoa sen như má hồng thế.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mây trời đứt khúc, cỏ liền sông,
Mây cách sóng thu phủ khói sương.
Tuyết phất hoa lau cao khuất bến,
Sương thay dạng lá phủ đầy đồng.
Sẻ kêu nắng xế, buồn dòng nước,
Hồng hót chiều tà, ngán gió giông.
Người hỏi Quán Oa sao tủi hận,
Diệt Ngô xong lại nở sen hồng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thân » Hồi vọng Quán Oa cố cung