30/01/2023 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề lan thạch đồ trục
題蘭石圖軸

Tác giả: Trịnh Tiếp - 鄭燮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 16:53

 

Nguyên tác

蘭花本是山中草,
還向山中種此花。
塵世紛紛植盆盎,
不如留與伴煙霞。

Phiên âm

Lan hoa bản thị sơn trung thảo,
Hoàn hướng sơn trung chủng thử hoa.
Trần thế phân phân thực bồn áng,
Bất như lưu dữ bạn yên hà.

Dịch nghĩa

Hoa lan vốn là loài cây thảo ở trong núi,
Nên vào núi mà trồng loại hoa ấy.
Người đời cứ tranh nhau đưa nó trồng vào bồn, chậu,
Chẳng bằng cứ để nó đấy làm bạn với khói mây.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Lan hoa vốn ở núi rừng,
Nên đem giống ấy mà trồng vùng non.
Trần thế đua tranh trồng bồn,
Chẳng bằng để nó chốn non yên hà.
Lời dẫn: “Dư chủng lan sổ thập bồn, tam xuân cáo mộ, giai hữu tiều tuỵ tư qui chi sắc. Nhân thực ư Thái hồ thạch、hoàng thạch chi gian, sơn chi âm, thạch chi phùng, kí dĩ tị nhật tựu táo, đối ngô đường diệc bất ố dã. Lai niên hốt phát tiễn số thập, đĩnh nhiên, kỳ hương vị trực thượng, thấu nhi viễn, nãi tri vật diệc các hữu bản tính, thả hệ dĩ thi vân...” 余種蘭數十盆,三春告暮,皆有憔悴思歸之色。因植於太湖石、黃石之間,山之陰,石之縫,既以避日就燥,對吾堂亦不惡也。來年忽發箭數十,挺然,其香味直上, 透而遠,乃知物亦各有本性,且系以詩云 (Ta trồng mấy chục chậu lan, cứ tiết cuối xuân, chúng đều có sắc vẻ như tiều tuỵ muốn về đất cũ. Bởi thế đem trồng ở chỗ núi giả bằng đá ở Thái hồ, đá Hoàng thạch, chỗ ấy là phía sau núi, có đá đan xen kín đáo tránh được nóng mà ở chỗ khô ráo, nhà cửa ta cũng không vì thế mà xấu đi. Sang năm sau thì nó mọc trổ lên mấy chục nhánh, trội cao, hương thơm đưa lên cao, đưa đi xa, thế mới hay là các vật đều có bản tính riêng của nó, lại thêm cho nó một bài thơ rằng...).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Tiếp » Đề lan thạch đồ trục