02/12/2022 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hình Quế Châu
送邢桂州

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2010 02:35

 

Nguyên tác

鐃吹喧京口,
風波下洞庭。
赭圻將赤岸,
擊汰復揚舲。
日落江湖白,
潮來天地青。
明珠歸合浦,
應逐使臣星。

Phiên âm

Nao xuy huyên Kinh Khẩu,
Phong ba há Động Đình.
Giả Kỳ tương xích ngạn,
Kích thái phục dương linh.
Nhật lạc giang hồ bạch,
Triều lai thiên địa thanh.
Minh châu quy Hợp Phố,
Ưng trục sứ thần tinh.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trống kèn rộn Kinh Khẩu
Sóng gió xuống Động Đình
Giả Kỳ bờ sắc đỏ
Con thuyền mái chèo nhanh
Nắng xế sông hồ trắng
Triều lên trời đất xanh
Minh châu về Hợp Phố
Sao sứ ánh long lanh
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống Hình Quế Châu