04/06/2023 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạt Lăng hoài cổ
秣陵懷古

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2008 23:21

 

Nguyên tác

野花黃葉舊吳宮,
六代豪華燭散風,
龍虎勢衰佳氣歇,
鳳凰名在故臺空。
市朝遷變秋蕪綠,
墳塚高低落照紅。
霸業鼎圖人去盡,
獨來惆悵水雲中。

Phiên âm

Dã hoa hoàng diệp cựu Ngô cung,
Lục đại hào hoa chúc tán phong,
Long hổ thế suy giai khí yết,
Phụng Hoàng danh tại cố đài không.
Thị triều thiên biến thu vu lục,
Phần trủng cao đê lạc chiếu hồng.
Bá nghiệp đỉnh đồ nhân khứ tận,
Độc lai trù trướng thuỷ vân trung.

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Cung Ngô xơ xác lá vàng
Hào hoa Lục đại đèn tàn hắt hiu
Thế suy rường nát cột xiêu
Phượng Hoàng đài cũ tiêu điều vắng tanh
Triều đường một bãi cỏ xanh
Mồ hoang thấp thoáng lung linh nắng chiều
Tranh vương đồ bá đã nhiều
Bóng mây bọt sóng thuỷ triều đẩy đưa
Nguồn: Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Mạt Lăng hoài cổ