28/10/2020 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân dân tôi
My people

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 05:42

 

Nguyên tác

The night is beautiful,
So the faces of my people,
The stars are beautiful,
So the eyes of my people,
Beautiful also is the sun,
Beautiful also are the souls of my people

Bản dịch của Thái Bá Tân

Trời đêm thật đẹp
Đẹp như gương mặt nhân dân tôi
Sao đêm thật đẹp
Đẹp như ánh mắt nhân dân tôi
Cũng đẹp vô cùng mặt trời thật đẹp
Cũng đẹp vô cùng tâm hồn nhân dân tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Nhân dân tôi