26/09/2023 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 06
水調詞其六

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:50

 

Nguyên tác

自從清野戍遼東,
舞袖香銷羅幌空。
幾度長安發梅柳,
節旄零落不成功。

Phiên âm

Tự tòng thanh dã thú Liêu Đông,
Vũ tụ hương tiêu la hoảng không.
Kỷ độ Trường An phát mai liễu,
Tiết mao linh lạc bất thành công.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trấn Liêu Đông vào vùng hoang dã
Thiếp phòng không xiêm áo tiêu hương
Liễu mai mấy độ Trường An
Tiết mao liêu lạc khiến chàng long đong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 06