15/04/2024 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôtenlô

Tác giả: Thảo Phương - Nguyễn Mai Hương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 03/05/2009 06:27

 

Ta không có gì để biện minh cho ta
Những ngón tay đã bao đời co quắp

Em không có gì để biện minh cho em
Chỉ dáng nằm nhợt nhạt...
Phải như em đừng trắng trong như vậy!

   Iagô ngửa cổ cả cười

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thảo Phương » Ôtenlô