21/06/2021 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đông Chi thị thu tiêu ngoạ bệnh nguyên vận
和東芝氏秋宵臥病原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 16:56

 

Nguyên tác

吟君七字報平安,
秋雨秋風卻怕寒。
萬斛癡情推不去,
一場好事送相看。
神丹喚起膏肓病,
絕調敲來綠綺彈。
豪氣凌凌翻大海,
縱橫筆陣鼓波瀾。

Phiên âm

Ngâm quân thất tự báo bình an,
Thu vũ thu phong khước phạ hàn.
Vạn hộc si tình thôi bất khứ,
Nhất trường hảo sự tống tương khan.
Thần đan hoán khởi cao hoang[1] bệnh,
Tuyệt điệu sao lai Lục Ỷ[2] đàn.
Hào khí lăng lăng phiên đại hải,
Tung hoành bút trận cổ ba lan.

Dịch nghĩa

Ngâm nga thơ của ông viết bảy chữ báo tin bình an
Mưa thu, gió thu nhưng lại sợ lạnh
Tình si miên man xua không nổi
Chuyện đẹp lành để cùng nhau biết
Thuốc tiên đem chữa bệnh nặng
Ðiệu đàn Lục Ỷ gảy lên nghe thật hay
Khí mạnh lâng lâng nghiêng biển cả
Trong làng thơ sóng vỗ ngập trời

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thư báo bình an đọc mấy lời
Trời thu nhưng sợ gió mưa rơi
Tình si vạn nỗi xua không hết
Chuyện đẹp điều hay gửi bạn vui
Thuốc quý bệnh đau thì chữa được
Ðiệu mê Lục Ỷ lại đầy vơi
Ngả nghiêng biển dậy thêm hào khí
Trong chốn làng thơ sóng ngút trời
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Từ câu "Bệnh nhập cao hoang", chỉ bệnh nặng.
[2] Tên cây đàn, một điệu đàn. Bài "Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm" 聽蜀僧濬彈琴 của Lý Bạch:
Thục tăng bão Lục Ỷ,
Tây há Nga Mi phong.
Vị ngã nhất huy thủ,
Như thinh vạn hác tùng.
蜀僧抱綠綺,
西下峨嵋峰。
為我一揮手,
如聽萬壑松。
(Ôm cầm Lục Ỷ, Thục tăng,
Phía tây lần xuống, qua rừng Nga My.
Vì ta, tăng gảy bài nghe,
Ào ào như tiếng muôn khe cây tùng.
- Trần Trọng Kim dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Đông Chi thị thu tiêu ngoạ bệnh nguyên vận