28/10/2021 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Chôn giữa ngã ba đường”
“Am Kreuzweg wird begraben”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 21/12/2017 21:46

 

Nguyên tác

Am Kreuzweg wird begraben
Wer selber sich brachte um;
Dort wächst eine blaue Blume,
Die Armesünderblum’.

Am Kreuzweg stand ich und seufzte;
Die Nacht war kalt und stumm.
Im Mondschein bewegte sich langsam
Die Armesünderblum’.
Kategorien: FertigWerke

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Chôn giữa ngã ba đường
Kẻ tự tìm cái chết
Mọc lên ngay trên huyệt
Bông hoa xanh lỗi lầm

Ngã ba, đêm tĩnh lạnh
Tôi đứng yên thở dài
Dưới ánh trăng nhẹ lay
Bông hoa xanh lầm lỗi
Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Chôn giữa ngã ba đường”