31/05/2023 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ cấy đồng chiêm

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/05/2021 06:21

 

Chài chãi đồng chiêm hun hút lạnh,
tay gầy cắm gió buốt chân lưng.
Đôi mắt chạm  trời  mây chóng mặt,
lưng còng nắng vẽ bức hoa văn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mẹ cấy đồng chiêm