23/01/2022 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạng Vương miếu
項王廟

Tác giả: Linh Nhất thiền sư - 靈一禪師

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2008 04:31

 

Nguyên tác

緬想咸陽事可嗟,
楚歌哀怨思無涯。
八千子弟歸何處,
萬里鴻溝屬漢家。
弓斷陣前爭日月,
血流垓下定龍蛇。
拔山力盡烏江水,
今日悠悠空浪花。

Phiên âm

Miến tưởng Hàm Dương sự khả ta,
Sở ca ai oán tứ vô nhai.
Bát thiên tử đệ quy hà xứ,
Vạn lý Hồng Câu thuộc Hán gia.
Cung đoạn trận tiền tranh nhật nguyệt,
Huyết lưu Cai Hạ định long xà.
Bạt sơn lực tận Ô Giang thuỷ,
Kim nhật du du không lãng hoa.

Dịch nghĩa

Nghĩ lại các việc trước ở Hàm Dương thực não lòng
Bài ca cho nước Sở ý tứ ai oán vô hạn
Tám ngàn đệ tử đã về nơi nào rồi
Kinh Hồng Câu dài vạn dặm về tay nhà Hán
Tranh mệnh trời thì cung gãy trước trận
Máu đổ ở Cai Hạ đã phân định ai rồng ai rắn
Con người có sức nhổ núi đã gục chết bên dòng Ô Giang
Từ đó đến nay chỉ còn hoa dại vô tình gió lay như sóng

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nhớ chuyện Hàm Dương xót chẳng thôi
Sở ca ai oán ý không nguôi!
Tám nghìn đệ tử về đâu nhỉ?
Muôn dặm Hồng Câu thuộc Hán rồi!
Tranh thắng trận tiền cung đứt gãy
Định ngôi Cai Hạ máu lờ trôi
Sông Ô nhổ núi không còn sức
Man mác xưa nay lớp sóng dồi!
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Linh Nhất thiền sư » Hạng Vương miếu