14/08/2020 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:46

 

Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng,
Nhật nguyệt tam quang đồng hồ mấy khắc.
Con rồng nằm biển bắc,
Con hạc múa lầu tây.
Dầu mà bạn đem ta bỏ chốn truông Mây[1],
Bạn ra về cũng thảm, ta ở lại đây cũng phiền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Ở đây xưa kia có rừng mây dày đặc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hạt châu nhỏ xuống mâm vàng