28/11/2021 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu mộ giao cư thư hoài
秋暮郊居書懷

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 06:40

 

Nguyên tác

郊居人事少,
晝臥對林巒。
窮巷厭多雨,
貧家愁早寒。
葛衣秋未換,
書卷病仍看。
若問生涯計,
前溪一釣竿。

Phiên âm

Giao cư nhân sự thiểu,
Trú ngọa đối lâm man.
Cùng hạng yếm đa vũ,
Bần gia sầu tảo hàn.
Cát y thu vị hoán,
Thư quyển bịnh nhưng khan.
Nhược vấn sinh nhai kế,
Tiền khê nhất điếu can.

Bản dịch của Tản Đà

Ở quê, thưa ít việc người,
Giữa trưa nằm khểnh, ngắm coi núi đèo.
Ngõ sâu ngán nỗi mưa nhiều,
Lạnh lùng chi sớm, cảnh nghèo thêm lo.
Áo lương còn mặc mùa thu,
Ốm đau, sách vẫn đôi pho chẳng rời.
Lấy chi qua sống ngày trời?
Một cần câu để bên ngòi ngồi câu.
Nguồn: Báo Ngày nay, số 135, ngày 5-11-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thu mộ giao cư thư hoài