24/03/2023 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều ước

Tác giả: Chim Trắng - Hồ Văn Ba

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 22:42

 

Trái đất mãi quay vòng nước mắt
Dẫu hoa bên đường xẻ đá nở lung linh

Ước gì được trở về nơi cũ
Một lần thôi mãi mãi-phôi-mình.

Thôi đã lỡ một lần oa oa tiếng khóc
Cứ sống đi như mọi lẽ trên đời

Muốn óng ánh tự mình óng ánh
Đốt sợi tơ tơ chẳng hoá nên tầm.

Ừ thì sống như trái timvẫn đập
Yêu thương là lẽ của riêng mình

Không xin hết đêm thâu không cầu lửa tắt
Cháy tan rồi rực rỡ dưới tro than.
Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chim Trắng » Điều ước