09/12/2022 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký nội
寄內

Tác giả: Giải Tấn - 解縉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2018 00:11

 

Nguyên tác

一去京華已十秋,
夢魂常在錦江頭。
堂前塵土勤勤掃,
架上詩書好好收。
禾黍熟時煩出納,
園籬破處務培修。
高堂當奉兒當訓,
辛苦終為遠大謀。

Phiên âm

Nhất khứ kinh hoa dĩ thập thu,
Mộng hồn thường tại Cẩm Giang đầu.
Đường tiền trần thổ cần cần tảo,
Giá thượng thi thư hảo hảo thu.
Hoà thử thục thì phiền xuất nạp,
Viên ly phá xứ vụ bồi tu.
Cao đường đương phụng, nhi đương huấn,
Tân khổ chung vi viễn đại mưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lên kinh đã được mười năm,
Trong mơ hồn lẩn quẩn vùng Cẩm Giang.
Nhà chính quét dọn chuyên cần,
Kệ trên sách vở xếp ngăn gọn gàn.
Lúa mùa xuất đủ giao quan,
Sửa sang rào dậu lo toan cửa nhà.
Dạy con, phụng dưỡng mẹ cha,
Khổ vì giúp kẻ đi xa phong hầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giải Tấn » Ký nội