28/01/2022 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vô Khả thượng nhân
送無可上人

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 17/03/2016 23:01

 

Nguyên tác

圭峰霽色新,
送此草堂人。
麈尾衕離寺,
蛩鳴暫別親。
獨行潭底影,
數息樹邊身。
終有煙霞約,
天台作近鄰。

Phiên âm

Khuê phong tễ sắc tân,
Tống thử thảo đường nhân.
Chủ vĩ đồng ly tự,
Cung minh tạm biệt thân.
Độc hành đàm để ảnh,
Sổ tức thụ biên thân.
Chung hữu yên hà ước,
Thiên Thai tác cận lân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi Khuê nắng mới vẻ tươi
Bên căn nhà cỏ tiễn người chân tu
Phất trần khẽ vẩy rời chùa
Nỉ non tiếng dế biệt xa tạm thời
Đáy đầm bóng lẻ người đi
Tựa cây nghỉ chốc mấy hơi gọi là
Cuối cùng có hẹn yên hà
Thiên Thai chốn ấy cũng nhà gần bên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tống Vô Khả thượng nhân