27/06/2022 02:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông nghị đi hội đồng về

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/12/2009 22:35

 

- Ông ơi, ông đi đâu về
Có vẻ phỡn phè, phấn chấn hỡi ông?
- Rằng tôi đi họp hội đồng
Mỗi năm một bận, hết lòng vì dân
Gật gù, nghe đọc diễn văn
Vì dân giáng sức mấy lần vỗ tay
Trăm công, nghìn việc, nặng thay!
Vì dân nên phải đêm ngày miên man
Bao chương dự toán luận bàn
Vì dân sái cổ gật tràn đòi phen
Nhờ trời công việc đã yên
Vì dân phải xuống Khâm Thiên giải sầu
Quản gì thức mấy đêm thâu
Vì dân khai trí mấy chầu tổ tôm
Mỗi năm vất vả mươi hôm
Một bầu nhiệt huyết vẫn ôm kè kè
Nguồn: Tú Mỡ, Giòng nước ngược - Tập I, Trung Bắc Tân Văn, 1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Ông nghị đi hội đồng về