27/07/2021 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên
鷓鴣天

Tác giả: Thu Cẩn - 秋瑾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/09/2018 20:28

 

Nguyên tác

祖國沉淪感不禁,
閒來海外覓知音。
金甌已缺總須補,
為國犧牲敢惜身!

嗟險阻,嘆飄零。
關山萬里作雄行。
休言女子非英物,
夜夜龍泉壁上鳴。

Phiên âm

Tổ quốc trầm luân cảm bất cầm,
Nhàn lai hải ngoại mịch tri âm.
Kim âu dĩ khuyết tổng tu bổ,
Vị quốc hy sinh cảm tích thân!

Ta hiểm trở, thán phiêu linh.
Quan san vạn lý tác hùng hành.
Hưu ngôn nữ tử phi anh vật,
Dạ dạ long tuyền bích thượng minh.

Bản dịch của Trần Đức Toàn

Bâng khuâng tổ quốc trầm luân
Nhàn ra hải ngoại tri âm đâu nào
Kim âu vỡ, vá làm sao?
Hy sinh vì nước tiếc nào tấm thân

Than hiểm trở, đời phiêu linh
Non sông muôn dặm đăng trình giả trai
Đừng coi nhi nữ vô tài
Trên tường gươm báu đêm dài ngân vang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Cẩn » Giá cô thiên