02/04/2023 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam hành
江南行

Tác giả: Trương Triều - 張潮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2008 01:17

 

Nguyên tác

茨菰葉爛別西灣,
蓮子花開猶未還。
妾夢不離江水上,
人傳郎在鳳凰山。

Phiên âm

Tỳ cô[1] diệp lạn biệt Tây Loan[2],
Liên tử hoa khai do vị hoàn.
Thiếp mộng bất ly giang thuỷ thượng,
Nhân truyền lang tại Phụng Hoàng[3] san.

Dịch nghĩa

Cỏ tỳ cô sáng tươi khi chàng từ biệt Tây Loan,
Nay hoa sen đã nở mà chưa thấy về.
Trong mộng, thiếp không rời dòng sông,
Nghe nói chàng đang ở núi Phụng Hoàng.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tỳ cô lá úa biệt tây loan
Hoa nở đầm sen chửa lại làng
Mộng thiếp dài như dòng sóng nước
Người đồn chàng ở chốn non Hoàng
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Một thứ cây rau mọc ở cạnh nước thường úa lá vào mùa thu.
[2] Một địa danh trong vùng Giang Nam.
[3] Có nhiều núi tên Phụng Hoàng, nên không rõ núi Phụng Hoàng trong bài đích xác là núi ở địa phương nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Triều » Giang Nam hành