23/01/2022 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố Động Thiên công chúa, vị ngục lại
顧洞天公主,謂獄吏

Tác giả: Lý Thánh Tông - 李聖宗

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2020 08:28

 

Nguyên tác

吾之愛吾子亦猶天下父母之愛其子也。百姓無知自冒典憲。吾甚憫焉。應自今以後罪無輕重,一從寬宥。

Phiên âm

Ngô chi ái ngô tử diệc do thiên hạ phụ mẫu chi ái kỳ tử dã. Bách tính vô tri tự mạo điển hiến. Ngô thậm mẫn yên. Ưng tự kim dĩ hậu tội vô khinh trọng, nhất tòng khoan hựu.

Bản dịch của Hoàng Lê

Ta yêu con ta cũng như những bậc cha mẹ trong thiên hạ yêu con cái họ. Trăm họ không biết gì nên tự phạm vào hình pháp, lòng ta rất xót thương! Cho nên từ nay về sau, không cứ tội nặng hay nhẹ, đều nhất luật khoan giảm.
Rút từ Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư. Tiêu đề do nhóm biên soạn Thơ văn Lý Trần đặt.

Tháng Sáu năm Ất Tị (từ 6-7 đến 4-8-1065), vua xét kiện ở điện Thiên Khánh. Lúc đó có công chúa Động Thiên đứng hầu bên cạnh. Vua nhìn công chúa, bảo ngục lại những lời này.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thánh Tông » Cố Động Thiên công chúa, vị ngục lại