01/10/2022 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phúc chu kỳ 2
覆舟其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 15:06

 

Nguyên tác

竹宮時望拜,
桂館或求仙。
姹女臨波日,
神光照夜年。
徒聞斬蛟劍,
無復爨犀船。
使者隨秋色,
迢迢獨上天。

Phiên âm

Trúc Cung[1] thì vọng bái,
Quế Quán[2] hoặc cầu tiên.
Xá nữ lâm ba nhật,
Thần Quang[3] chiếu dạ niên.
Đồ văn trảm giao kiếm,
Vô phục thoán tê thuyền.
Sứ giả tuỳ thu sắc,
Điều điều độc thượng thiên.

Dịch nghĩa

Vào lúc tại Cung Trúc có cuộc tiếp lễ,
Hoặc là trong dịp cầu tiên nơi Quế Quán.
Những gái xinh trong ngày trên sóng,
Cung Thần Quang quanh năm đêm sáng trưng.
Nghe đồn thanh gươm chém cá kình,
Không cứu được thuyền bị tê giác áp đảo.
Sứ nhà vua tuỳ theo khí mùa thu,
Mà một mình một bóng lên tuốt tận trời.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trúc Cung khi cúng tế,
Quế Quán lúc cầu tiên.
Gái sinh ngày trên sóng,
Thần Quang quanh năm đèn.
Nghe đồn gươm chém giải,
Chẳng ngăn tê lật thuyền.
Sứ giả tuỳ thòi tiết,
Vò võ mình tiến lên.
(Năm 766)

[1] Cung thờ nơi Cam Tuyền dánh cho vua được xây dựng bằng tre trúc.
[2] Cung thời Hán, tại Trường An, Hán Vũ Đế cho xây để làm chỗ nghênh thần.
[3] Cung thời Hán, dựng trong tây viên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phúc chu kỳ 2