25/03/2023 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan kỳ ngẫu hứng
觀棋偶興

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:40

 

Nguyên tác

兩河戰罷氣方酣,
妙奪兵機重笑談。
天數一周離更合,
長江誰謂限東南。

Phiên âm

Lưỡng Hà chiến bãi khí phương hàm,
Diệu đoạt binh cơ trọng tiếu đàm.
Thiên số nhất chu ly cánh hợp,
Trường Giang thuỳ vị hạn đông nam.

Dịch nghĩa

Sau cuộc chiến ở Lưỡng Hà, khí thế còn say sưa,
Khéo vận dụng binh cơ và chú trọng cả việc trao đổi đàm phán.
Số trời hết một chu kỳ phân ly rồi lại hoà hợp,
Dải Trường Giang ai bảo là giới hạn mãi đông và nam.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lưỡng Hà sau trận chiến còn ham,
Khéo chớp thời cơ, giỏi tiếu đàm.
Vòng trọn số trời lìa lại hợp,
Trường Giang ai bảo rẽ đông, nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Quan kỳ ngẫu hứng