22/01/2022 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô - Xích Bích
吳-赤壁

Tác giả: Tôn Nguyên Yến - 孫元晏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 16:32

 

Nguyên tác

會獵書來舉國驚,
祗應周魯不教迎。
曹公一戰奔波後,
赤壁功傳萬古名。

Phiên âm

Hội liệp thư lai cử quốc kinh,
Chỉ ưng Chu Lỗ bất giao nghênh.
Tào công nhất chiến bôn ba hậu,
Xích Bích công truyền vạn cổ danh.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Tập trung quân tin truyền kinh cả nước
Mong Chu Du Lỗ Túc tránh giao tranh
Đánh một trận Tào công thua lùi bước
Xích Bích kia muôn thuở nức công danh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Nguyên Yến » Ngô - Xích Bích