15/08/2020 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư kỳ 1 (Kiều như hồng, thuỷ như không)
長相思其一(橋如虹,水如空)

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 01:43

 

Nguyên tác

橋如虹,
水如空,
一葉飄然煙雨中。
天教稱放翁。

側船篷,
使江風,
蟹舍參差漁市東。
到時聞暮鐘。

Phiên âm

Kiều như hồng,
Thuỷ như không,
Nhất diệp[1] phiêu nhiên yên vũ trung.
Thiên giáo xưng Phóng Ông[2].

Trắc thuyền bồng,
Sử giang phong,
Giải xá sâm si ngư thị đông.
Đáo thì văn mộ chung.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Cầu như vồng
Nước liền không
Mưa phủ lênh đênh một lá bồng
Trời sinh ngông một lão

Nghiêng thuyền nhẹ
Tựa gió sông
Xóm chợ mé đông cua với cá
Chiều nghe vẳng tiếng cồng
Ba bài "Trường tương tư" này được tác giả làm vào tháng 8 năm Thuần Hy thứ 15 (1188), khi 64 tuổi. Trước đó, tháng 7, Lục Du từ Nghiêm Châu về quê, về sau không trở lại làm quan nữa.

[1] Tức "diệp chu", chiếc thuyền nhỏ.
[2] Tự hiệu của Lục Du. "Tống sử" chép Phạm Thành Đại cai trị ở Thục, Lục Du làm Tham nghị quan không câu nệ lễ phép, nhân bị trách mắng nên lấy hiệu là Phóng Ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Trường tương tư kỳ 1 (Kiều như hồng, thuỷ như không)