10/02/2023 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá gạo Tràng An

Tác giả: Mộng Tuyết - Thái Thị Úc

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2015 01:19

 

Nghe nói Trường An giá gạo cao
Đói cơm cửu hạn khát mưa đào
Bà con ta ở miền Trung Bắc
Thóc gạo Đồng Nai những ước ao

Tổ quốc bâng khuâng hồn nghệ sĩ
Cô em rủ chị học làm thơ
Em vui bẻ mực dầm ngòi thỏ
Chị mãi rừng văn xây lối mơ

Cấp báo về đây tự nẻo xa
Người đang ngoắc ngoải đợi chờ ta
Vốn nghèo biết giúp gì em nhỉ
Ngã mại Kỳ văn nhĩ mại hoa
Mùa đói năm 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mộng Tuyết » Giá gạo Tràng An