25/03/2023 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối nguyệt

Tác giả: Kỳ Đồng - 奇童

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 17/03/2012 09:11

 

Phiên âm

Toạ nhàn đối nguyệt thính phong xuy,
Nguyệt bả nguyệt phong tả nhất thi.
Phong tống thanh thanh ca vạn diệp,
Nguyệt minh sát sát tiếu thiên chi.
Tôn trung tửu vị tòng phong khứ,
Tịch thượng cầm thanh hướng nguyệt phi.
Chuyển động tâm thân dư thí vấn,
Nguyệt phong tri ngã dữ vô tri?

Bản dịch của Phạm Môn

Ngồi nhàn nghe gió ngắm trăng trong
Trăng gió vào thơ viết mấy dòng
Gió lá lao xao lên khúc hát
Trăng cành vằng vặc đẹp mông lung
Trong ly hơi rượu lan theo gió
Ngoài chiếu cung đàn vút khoảng không
Rung động tâm hồn ta thử hỏi
Gió trăng có biết đến ta không?
Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, tr. 112, NXB Văn Học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỳ Đồng » Đối nguyệt