01/07/2022 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu đào hồng - Việt điệu
小桃紅-越調

Tác giả: Nhậm Dục - 任昱

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 29/04/2007 08:30

 

Nguyên tác

山林鐘鼎未謀身,
不覺生秋鬢。
漢水秦關古今恨,
謾勞神,
何須鬥大黃金印。
漁樵近鄰,
田園隨分,
甘作武陵人。

東鄰西舍酒頻沽,
拄杖穿花去。
長笑功名草頭路,
且狂疏,
醉如劉阮猶遲暮。
雞翁問余,
鹿門深處,
真作野人居。

Phiên âm

Sơn lâm chung đỉnh vị mưu thân,
Bất giác sinh thu mấn.
Hán thuỷ Tần quan cổ kim hận,
Mạn lao thần,
Hà tu đấu đại hoàng kim ấn.
Ngư tiều cận lân,
Điền viên tuỳ phận,
Cam tác Vũ Lăng nhân.

Đông lân tây xá tửu tần cô,
Trụ trượng xuyên hoa khứ.
Trường tiếu công danh thảo đầu lộ,
Thả cuồng sơ,
Tuý như Lưu Nguyễn do trì mộ.
Kê ông vấn dư,
Lộc Môn thâm xứ,
Chân tác dã nhân cư.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thân chưa định sơn lâm, chung đỉnh
Đâu biết rằng tóc nhích vào thu
Ải Tần sông Hán hận mù
Hơi đâu phí sức vận trù được thua
Hoàng kim ấn tranh đua nào dễ
Hãy trở về bạn với ngư tiều
Điền viên cuộc sống tiêu diêu
Một đời nhàn nhã sớm chiều Vũ Lăng

Hai hàng xóm bao phen mua rượu
Đi xuyên hoa trượng níu gậy nương
Công danh ngọn cỏ bên đường
Cười to thống khoái điên cuồng đã sao
Lưu Nguyễn say, chiều nào cũng muộn
Người hỏi tôi ngủ luống sớm trưa
Lộc Môn nhàn nhã có thừa
Thôn hoang xóm dã, nắng mưa mặc đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhậm Dục » Tiểu đào hồng - Việt điệu