18/08/2022 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tặng hữu kỳ 2
戲贈友其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 18:04

 

Nguyên tác

元年建巳月,
官有王司直。
馬驚折左臂,
骨折面如墨。
駑駘漫深泥,
何不避雨色。
勸君休歎恨,
未必不為福。

Phiên âm

Nguyên niên kiến tí nguyệt,
Quan hữu Vương tư trực.
Mã kinh chiết tả tí,
Cốt chiết diện như mặc.
Nô thai mạn thâm nê,
Hà tất tị vũ sắc.
Khuyến quân hưu thán hận,
Vị tất bất vi phúc.

Dịch nghĩa

Năm đầu, vào tháng tư,
Có quan tư trực họ Vương.
Ngựa hoảng sợ lồng lên làm gãy tay trái,
Xương gãy mặt tím bầm như mực.
Bọn ngựa ưa bùn sâu,
Nào biết tránh chỗ có nước mưa.
Khuyên anh chớ còn giận dữ nữa,
Chưa chắc đó là điều không may đâu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm đầu vào tháng tư,
Có quan Vương tư trực.
Ngựa lồng què một tay,
Xương gãy, tím bầm mặt.
Ngựa kia ham lội bùn,
Sao tránh nổi nước ướt.
Khuyên anh chớ thở than.
Sui chăng? Cũng chưa chắc.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí tặng hữu kỳ 2