27/01/2022 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chước tửu dữ Bùi Địch
酌酒與裴迪

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:26

 

Nguyên tác

酌酒與君君自寬,
人情翻覆似波瀾。
白首相知猶按劍,
朱門先達笑彈冠。
草色全經細雨濕,
花枝欲動春風寒。
世事浮雲何足問,
不如高臥且加餐。

Phiên âm

Chước tửu dữ quân quân tự khoan,
Nhân tình phiên phúc tự ba lan.
Bạch thủ tương tri do án kiếm,
Chu môn tiên đạt tiếu đàn quan[1].
Thảo sắc toàn kinh tế vũ thấp,
Hoa chi dục động xuân phong hàn.
Thế sự phù vân hà túc vấn,
Bất như cao ngoạ thả gia san.

Dịch nghĩa

Rót rượu mời bạn, xin bạn thong thả
Nhân tình tráo trở như sóng nhồi
Đầu bạc biết nhau lâu mà còn chống gươm nhìn
Cửa quyền quý người làm quan cười kẻ chưa ra làm quan
Màu cỏ hoàn toàn được mưa li ti làm ướt đẫm
Cành hoa vừa muốn nở thì đã bị gió xuân lạnh lẽo thổi
Chuyện đời như mây trôi không đáng hỏi đến
Không bằng cứ nằm ườn ra còn ăn thêm nhiều vào

Bản dịch của Đông A

Nâng chén mời anh anh tự khoan
Tình người tráo trở sóng giồi lan
Bạc đầu quen biết còn giương kiếm
Phú quý thành công diễu bạn quèn
Sắc cỏ toàn thường mưa móc đẫm
Cành hoa khẽ động gió xuân hàn
Mây trôi thế sự mong chi nữa
Sao chẳng nằm dài lại được ăn.
[1] Phủi giũ cái mũ cho sạch để chờ ra làm quan, tích đời Hán có hai người hiền là Vương Cát và Cống Vũ kết bạn với nhau. Vương Cát tự Tử Dương, ra làm quan trước, thì Cống Vũ phủi giũ mũ sẵn để sắp ra xuất sĩ, cho nên người ta nói rằng: "Vương Dương lại vị, Cống công đàn quan." Nghĩa chữ đàn quan đây là chưa hiển đạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Chước tửu dữ Bùi Địch