04/12/2021 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Châu tái thần
涼州賽神

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 06:03

 

Nguyên tác

涼州城外少行人,
百尺峰頭望虜塵。
健兒擊鼓吹羌笛,
共賽城東越騎神。

Phiên âm

Lương Châu thành ngoại thiểu hành nhân,
Bách xích phong đầu vọng Lỗ trần.
Kiện nhi kích cổ xuy Khương địch,
Cộng tái thành đông việt kỵ thần.

Dịch nghĩa

Ngoài thành Lương Châu ít người qua lại
Nhìn ngọn lửa cao trăm mét nhớ về nước lỗ
Trai trẻ khoẻ mạnh đánh trống thổi sáo Khương
Cùng chiến đấu ở thành Đông còn sống, thật như giấc mơ

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Ngoài thành vắng bóng người qua lại
Đỉnh cao trông vọng bụi mịt mờ
Trống giục kèn vang trai xung trận
Ơn trời còn sống ngỡ trong mơ
Tác giả viết bài này năm 735 khi ông giữ chức Tiết độ phán quan tại Lương Châu.
Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lương Châu tái thần