01/07/2022 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi buồn ngắt cái lông mũi

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 09:14

 

Ngồi buồn
ngắt cái lông mũi
hơi đau một tí
hơi cay một tí
mà hay hay

cắt
nó mọc ra
ngắt
nó cũng mọc ra
ngắt vẫn thích hơn cắt

như ngắt cái mặt đời gian dối
như xé toang màn kịch lọc lừa
như giật nát bóng đêm âm khí ngột ngạt

té ra
sự phiền toái
nhỏ như sợi lông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Ngồi buồn ngắt cái lông mũi