10/02/2023 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sân ga hồn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 14:46

 

Ở sân ga hồn mơ tiếng ngọt
Hoa – mắt kim cương dáng ửng hồng
Rồi tiếng còi vang bao kiếp đợi
Mỏi lòng sao nhớ, gió gieo đông.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Sân ga hồn