05/07/2022 04:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ

Tác giả: Thành Ngạn Hùng - 成彥雄

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:55

 

Nguyên tác

銀河昨夜降醍醐,
酒遍坤維萬象蘇。
疑是鮫人曾泣處,
滿池荷葉捧真珠。

Phiên âm

Ngân hà tạc dạ giáng đề hồ[1],
Tửu biến khôn duy vạn tượng tô.
Nghi thị giao nhân[2] tằng khấp xứ,
Mãn trì hà diệp bổng chân châu.

Dịch nghĩa

Đêm qua nước cam lộ từ dải Ngân Hà rơi xuống,
Ngọt như rượu khiến vạn vật trên khắp mặt đất tươi tỉnh.
Ngỡ rằng người cá đã khóc đâu đây,
Nên trên khắp các lá sen đều có chứa các hạt ngọc thật.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước móc ngọt đêm qua rơi xuống
Như rượu ngon nuôi sống muôn loài
Ngỡ người cá khóc đâu đây
Trong ao ngọc thật tràn đầy lá sen
[1] Một thứ mỡ sữa tinh luyện ngon nhất, trong bài ám chỉ cam lộ, là nước móc ngon ngọt.
[2] Người cá, theo huyền thoại, khi khóc, mỗi giọt nước mắt là mỗi hạt ngọc thật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thành Ngạn Hùng » Lộ