18/09/2021 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

43

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 07:43

 

Chị Tư Hậu đẻ ra anh
Ví như hòn đất nặn thành đứa con
Biển xa gió dập sóng dồn
Đất tan thành đất chỉ còn giấc mơ.
Tác phẩm Hòn đất của nhà văn Anh Đức

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 43