03/12/2021 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Yên Tử sơn
題安子山

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 05/05/2010 05:34

 

Nguyên tác

安山山上最高峰,
纔五更初日已紅。
眺望目窮滄海外,
笑談身在碧雲中。

Phiên âm

Yên sơn sơn thượng tối cao phong,
Tài ngũ canh sơ nhật dĩ hồng.
Diểu vọng mục cùng thương hải ngoại,
Tiếu đàm thân tại bích vân trung.

Dịch nghĩa

Núi Yên sơn trên đỉnh núi rất cao
Đầu canh năm đã thấy mặt trời rồi
Tầm mắt trông suốt ra đến ngoài biển
Cười nói mình đứng trong quãng mây xanh.

Bản dịch của Nhân Phủ

Ngồi ở Yên sơn đệ nhất phong,
Canh năm đã thấy rực vầng hồng.
Bể khơi, phóng rộng tầm con mắt,
Mây biếc, nô cười bóng lẫn trong.
Bài thơ này giống với bốn câu đầu bài Ðề Yên Tử sơn Hoa Yên tự 題安子山花煙寺 của Nguyễn Trãi, tạm để tồn nghi.

Nguồn: Giai thoại làng nho, Lãng Nhân, Nam Chi tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Đề Yên Tử sơn