22/09/2020 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tề An quận hậu trì
齊安郡後池

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 01:04

 

Nguyên tác

菱透浮萍綠錦池,
夏鶯千囀弄薔薇。
盡日無人看微雨,
鴛鴦相對浴紅衣。

Phiên âm

Lăng thấu phù bình lục cẩm trì,
Hạ oanh thiên chuyển lộng tường vi.
Tận nhật vô nhân khán vi vũ,
Uyên ương tương đối dục hồng y.

Dịch nghĩa

Lá củ ấu trong suốt, lá bèo nổi làm mặt ao đẹp như gấm xanh,
Cả ngàn con chim oanh hót bay nhảy trong đám hoa tường vi mùa hạ.
Suốt ngày mưa bụi không ai xem,
Đôi vịt uyên ương đang rỉa bộ áo lông màu hồng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao bèo ấu xanh tươi như gấm
Oanh hót bay trong đám tường vi
Không người mưa bụi li ti
Đôi uyên ương rỉa bộ y màu hồng
Tế An quận: trị sở của Hoàng Châu, nay là huyện Tân Châu, tỉnh Hồ Bắc. Tác giả làm bài này trong thời gian làm thứ sử Hoàng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tề An quận hậu trì