24/09/2021 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim quyên ăn trái ổi Tàu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:09

 

Chim quyên ăn trái ổi Tàu,
Thương nhau bất luận khó giàu mà chi.
Chữ rằng chi tử vu quy,
Làm thân con gái phải đi theo chồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim quyên ăn trái ổi Tàu