24/06/2024 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Đào Nguyên

Tác giả: Trương Quốc Dụng - 張國用

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2020 16:37

 

Non nhân nước trí[1],
Động Đào Nguyên phong vị có dư.
Thực là nơi thái cổ nhân cư[2],
Riêng một thú cỏ hoa như vẽ.
Thảo mộc tự sinh vô thuế địa,
Tử tôn trường độc vị thiêu thư.[3]
Đoá hồng vân[4] thấp thoáng bóng tỉnh lư[5],
Mặt trời sớm soi miền thôn dã.
Non nước ấy ai là chẳng hả,
Trải giang hồ một lá thuyền ngư.
Vui chơi tuỳ thích người ưa.
[1] Sách Luận ngữ, tiên Ung dã, Khổng Tử nói: “Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thuỷ” 仁者樂山,智者樂水 (Người nhân thích núi, người trí thích nước).
[2] Nơi người đời thái cổ ở.
[3] Chữ Hán: 草木自生無稅地,子孫長讀未燒書. Nghĩa: Cây cối tự mọc ở chỗ đất không nộp thuế, Con cháu đọc mãi những sách chưa đốt (nhắc chuyện Tần Thuỷ Hoàng đốt sách).
[4] Mây hồng.
[5] Chữ Hán: 井閭. Nghĩa: Xóm ngõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Quốc Dụng » Động Đào Nguyên