05/06/2020 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán trọ
L’auberge

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2015 23:44

 

Nguyên tác

À Jean Moréas.
 
Murs blancs, toit rouge, c’est l’Auberge fraîche au bord
Du grand chemin poudreux où le pied brûle et saigne,
L’Auberge gaie avec le Bonheur pour enseigne.
Vin bleu, pain tendre, et pas besoin de passeport.
 
Ici l’on fume, ici l’on chante, ici l’on dort.
L’hôte est un vieux soldat, et l’hôtesse, qui peigne
Et lave dix marmots roses et pleins de teigne,
Parle d’amour, de joie et d’aise, et n’a pas tort !
 
La salle au noir plafond de poutres, aux images
Violentes, Maleck Adel et les Rois Mages,
Vous accueille d’un bon parfum de soupe aux choux.
 
Entendez-vous ? C’est la marmite qu’accompagne
L’horloge du tic-tac allègre de son pouls.
Et la fenêtre s’ouvre au loin sur la campagne.

Bản dịch của Vĩnh An Nguyễn Văn Sơn

Tặng Jean Moréas

Tường trắng mái hồng, Quán trọ mới toanh
Bên con đường gió bụi, chân lữ hành dừng nghỉ,
Quán trọ hân hoan với biển đề Hạnh phúc.
Rượu vang xanh, bánh mì mới
Chẳng cần giấy thông hành.

Ta đến đó thuốc phì phò, hát ca và ngủ nghỉ.
Ông chủ là cựu binh, bà chủ vẻ điệu đàng
Lau chùi mười tượng trẻ con hồng nhạt mốc meo,
Nói về tình yêu, niềm vui, sự giàu sang thành thạo.

Căn phòng với trần đen bằng gỗ, dán nhiều hình
Mạnh mẽ, hình Ba Vua, hình mô tả Sấm truyền,
Tiếp đón bạn với mùi su hào nấu súp.

Bạn nghe chăng? Tiếng nồi niêu đồng bộ với
Tiếng đồng hồ tíc- tắc đếm nhịp thời gian
Và cửa sổ mở ra xa cánh đồng lúa chín vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » Quán trọ