04/02/2023 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo mai
早梅

Tác giả: Trương Vị - 張謂

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 12:01

 

Nguyên tác

一樹寒梅白玉條,
迥臨村路傍溪橋。
不知近水花先發,
疑是經冬雪未銷。

Phiên âm

Nhất thụ hàn mai bạch ngọc điều,
Quýnh lâm thôn lộ bạng khê kiều.
Bất tri cận thuỷ hoa tiên phát,
Nghi thị kinh đông tuyết vị tiêu.

Dịch nghĩa

Một cây mai lạnh nở hoa trên cành trắng đẹp như ngọc,
Từ xa đã thấy bên đường làng, cạnh nhịp cầu nhỏ bên suối.
Đâu có biết là vì gần nước mai nở sớm,
Nên cho đó là tuyết mùa đông đọng trên cành chưa tan.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mai lạnh nở hoa xinh như ngọc
Bên đường xa ngay góc suối cầu
Gần nguồn nở sớm hay đâu
Nỡ nghi tuyết đọng cành đầu chưa tan

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Vị » Tảo mai