28/03/2023 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Minh loạn hậu
文明亂後

Tác giả: Ikkyū Sōjun - 一休宗純

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2020 09:15

 

Nguyên tác

長平四十萬軍亡,
今日扶桑仰聖王。
枕頭閑夢北邙雨,
夜夜春閨淚萬行。

Phiên âm

Trường Bình tứ thập vạn quân vong,
Kim nhật Phù Tang ngưỡng thánh vương.  
Chẩm đầu nhàn mộng Bắc Mang vũ,
Dạ dạ xuân khuê lệ vạn hàng.

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Chiến chinh bốn chục vạn quân tàn,
Giờ cả non sông hưởng thánh nhan.
Đêm đêm gối chiếc phòng loan vẫn,
Nhớ kẻ không về lệ chứa chan.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ikkyū Sōjun » Văn Minh loạn hậu