08/12/2021 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ai yêu mà chẳng dám tin”
“Если нету в любви уверенности”

Tác giả: Stepan Sipachev - Степан Щипачев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2008 02:42

 

Nguyên tác

Если нету в любви уверенности
Заговаривают о верности
Верность слово это высокое
Но не каждое сердưе трогает
Потому что его придумала
Не любовь а верн ость угрюмая

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ai yêu mà chẳng dám tin
Thường hay nói chuyện giữ gìn thuỷ chung
Thuỷ chung hai chữ vô cùng
Mấy người nghe đến mà lòng xốn xang
Thuỷ chung nào tại yêu thương
Mà do nghi kỵ ghen hờn đặt ra.
1963
Nguồn: Thơ trữ tình Nga - Việt/ Hà Nội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Stepan Sipachev » “Ai yêu mà chẳng dám tin”