02/07/2022 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người làm bài hát

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/05/2009 14:46

 

Câu hát lượn chậm rãi
Câu hát lượn nặng nề
Còn buồn đến bao giờ

"Anh hỡi ơi anh hỡi
Em hỡi ơi em hỡi"

Nghe hát lúc chập tối
Bây giờ đã sớm mai
Câu hát lượn rõ dài

Trâu Bò không ngủ dưới chuồng
Ngọn lửa không ngủ trên sàn
Sáng ra mặt xanh lét

Hỡi người làm bài hát
Đau đời đến vậy ư?
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Người làm bài hát