30/11/2020 22:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/09/2015 01:05

 

Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc,
Tình đã không thương, tình càng thắc mắc bao nơi.
Sợ một mai lòng dạ đổi dời,
Chàng khoanh tay sợ vợ, thiếp đứng giữa trời kêu ai?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đũa trong so ống lâu ngày chẹt chắc