07/07/2022 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi sứ cảm tác bài 09

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 08:33

 

Chi chi nghe đến tấm lòng xiêu,
Chập trổi tỳ bà dán hận nhiều.
Riêng trách chẳng vàng người vẽ dạng[1],
Tây than không bạc nịnh mua yêu[2].
Đất Hồ hoa ủ màu không lợt[3],
Trời Hán trăng tròn[4] bóng xế theo.
Bao quản Ngọc Quan tình mấy dặm,
Mưa sầu gió thảm thuở Ban Siêu[5].
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Có sách chép là “vẽ dạng”.
[2] Có sách chép là “vua yêu”.
[3] Có sách chép là “màn không lạt”, “mùi khôn lạt”.
[4] Có sách chép là “trăng chiều”.
[5] Có sách chép là “ban chiều”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đi sứ cảm tác bài 09