09/06/2023 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca “Người tốt”
好东西歌

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2009 20:48

 

Nguyên tác

南边整天开大会,
北边忽地起烽烟,
北人逃难南人嚷,
请愿打电闹连天。

还有你骂我来我骂你,
说得自己蜜样甜。
文的笑道岳飞假,
武的却云秦桧奸。

相骂声中失土地,
相骂声中捐铜钱,
失了土地捐过钱,
喊声骂声也寂然。

文的牙齿痛,
武的上温泉。
后来知道谁也不是岳飞或秦桧,
声明误解释前嫌,
大家都是好东西,
终于聚首一堂来吸雪茄烟。

Bản dịch của Phan Văn Các

Bên Nam suốt ngày khai đại hội
Bên Bắc thình lình bung lửa khói
Bắc thì tị nạn, Nam om sòm
Thỉnh nguyện ngút trời, điện tơi tới

Ai cũng khoe mình ngọt mía lùi
Bên nọ bên kia thi chửi bới
Quan văn cười kẻ giả Nhạc Phi
Quan võ rằng mưu gian Tần Cối

Trong tiếng chửi nhau, đất mất lần
Trong tiếng chửi nhau, quyên tiền dân
Đất mất hết rồi, tiền quyên đủ
Thì tiếng chửi nhau cũng im dần

Quan văn kêu đau răng
Quan võ đi tắm suối
Sau biết chẳng ai Nhạc Phi ai Tần Cối
Thanh toán hiểu lầm, hiềm xưa tháo gỡ ra
Ai cũng là "người tốt"
Chụm đầu họp mặt rít xì gà
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Bài ca “Người tốt”