11/12/2022 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm người

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/04/2010 22:41

 

Tìm người
Nên mãi lang thang
Câu thơ gửi lại,
Trễ tràng có hay?

Lỡ rồi
Khóc mướn,
Thương vay...
Tơ lòng trót thả
Lối này
Ngẩn ngơ!

Vin cành liễu
Ngóng ơ thờ...
Trách chi con nhện
Giăng hờ lưới mê...

Bóng ai
Thoát mộng
Tìm về...
Hay là thấp thoáng
Cơn mê
Ngậm bùa...
(12/4/2010)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Tìm người