26/10/2021 16:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi cuộc chiến qua đi
Falls es vorübergeht

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2017 07:43

 

Nguyên tác

Die geringste
Folge des zweiten Weltkriegs
ist die Frage
wenn man einem Deutschen begegnet:

War er dabei
damals vor vielen Jahren
wen hat er da umgebracht
in Auschwitz oder in Rußland?

Die geringste
Folge des Kriegs in Vietnam
wird die Frage sein wenn man
einem Amerikaner begegnet:

War er dabei
damals vor vielen Jahren
in Saigon oder in Da Nang
wen hat er da umgebracht?

Bản dịch của Quang Chiến

Hậu quả tối thiểu
Của đại chiến thứ hai
Chính là câu hỏi
Khi ta gặp người Đức:

Ngày ấy, cách đây đã nhiều năm
Anh có ở đó không
Ở Nga hay ở Aosơvit
Và anh đã giết ai?

Hậu quả tối thiểu
Của cuộc chiến Việt Nam
Sẽ là câu hỏi
Khi ta gặp người Mỹ:

Ngày ấy, cách đây đã nhiều năm
Anh có ở đó không
Sài Gòn hay Đà Nẵng
Và anh đã giết ai?
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Khi cuộc chiến qua đi