28/06/2022 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư nhạn

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 19:56

 

Phiên âm

Tiêu tiêu chiết vĩ hựu sa phố
Phố thượng minh mông toả yên vũ
Thiên hàn nhật mộ đạo lương không
Ngao ngao nhẫn cơ luyến trù lữ
Nga sinh cánh khứ Hành Dương viễn
Nam trung thiên khách cận như hà
Mục đoạn giao không vô ký nhạn

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Lau lách xác xơ đầy bến cát
Đầu bến mưa giăng mù toả khắp
Trời lạnh chiều tà gạo thóc không
Vẫn quẩn theo đàn không đói khát
Đời ta từng đến Hành Dương xa
Ngắm tranh nhớ người sầu ngập mắt
Trong nam người đi gần tấc gang
Mỏi mắt phương trời tin nhạn bặt
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thư nhạn