26/09/2022 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận
橫州次王蓬齋韻

Tác giả: Nguyễn Quý Ưng - 阮季譍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/09/2008 09:35

 

Nguyên tác

日暮維舟古岸頭,
客懷萬感此登樓。
空城粉堞遺基在,
往事星槎逐水流。
春早去時經瘴嶺,
月明今夜宿橫州。
一樽未暇酬佳景,
聊把新詩記遠遊。

Phiên âm

Nhật mộ duy chu cổ ngạn đầu,
Khách hoài vạn cảm thử đăng lâu.
Không thành phấn điệp di cơ tại,
Vãng sự tinh sà trục thuỷ lưu.
Xuân tảo khứ thời kinh chướng lĩnh,
Nguyệt minh kim dạ túc Hoành Châu.
Nhất tôn vị hạ thù giai cảnh,
Liêu bả tân thi ký viễn du.

Dịch nghĩa

Trời chiều buộc thuyền đầu bến cũ,
Lòng khách vô cùng cảm khái khi bước lên lầu,
Thành không, vách tường nền cũ còn đây.
Việc cũ bèo sao trôi theo dòng nước,
Lúc đi sớm xuân, qua dãy núi đầy lam chướng,
Đêm nay trăng sáng ngủ lại ở Hoành Châu.
Không rỗi rãi để nâng chén rượu mừng cảnh đẹp,
Hẵng làm một bài thơ để ghi nhớ chuyến viễn du.

Bản dịch của Tuấn Nghi

Thuyền buộc ven sông, bóng xế thâu,
Nao nao dạ khách lúc lên lầu.
Thành hoang, nền vách còn trơ đó.
Việc cũ, bè sao đã biến đâu.
Buổi sớm ngày xuân qua chướng lĩnh,
Đêm nay trăng tỏ ngủ Hoành Châu.
Chén say chưa kịp vui cùng cảnh,
Tạm mượn thơ đề cuộc viễn du.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Ưng » Hoành Châu thứ Vương Bồng Trai vận